Глотов Олександр,

Глотов Олександр
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті

Литература как приложение к уголовному кодексу//Независимый бостонский альманах "ЛЕБЕДЬ" (США): №774 от 10 января 2017 года//http://lebed.com/2016/art6968.htm

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Социально-коммуникационный нарратив историко-литературного дискурса// NOT ONLY V: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГУМАНИТАРНЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. - Москва: РАНХиГС, 2016, 14-15 апреля

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Література в дискурсі гуманітаристики// Міжнародна науково-практична конференція «Світова література в сучасному науковому дискурсі». - Харків, ХНУ ім.В.Каразіна, 2016, 10-11 листопада

Література як вихідна категорія гуманітарної науки// ХVI Наукова конференція Антропологія смаку: світогляд, естетика пізнання (До 120-річчя Л.С.Виготського) в рамках Міжнародного методологічного симпозіуму Об'єкт і суб'єкт гуманітарного пізнання. - Острог: НаУ"ОА", 2016, 12-16 вересня

Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів/ IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє». - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 18-20 травня 2016 року, м. Львів-Люблін)

Опублікування статті

Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів. - Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє. - Хмельницький-Львів, 2016, с.88-93

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

ЛІТЕРАТУРА У МОРАЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ //Studia methodologica. - 2016, №42. - С.48-55

КОНАН ДОЙЛ З ОСТРОГА З приводу книги Петра Кралюка «Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає «Тарас Бульба»: нарис» – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. // Studia methodologica. - 2016, № 42. - С.98-103

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Глотов А. Система ценностей и классика мировой литературы // Studia methodologica / О.Глотов. - Issue 40, Spring 2015. - С.124-130

Опублікування статті

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДВАДЦАТКА//Лебедь. Независимый альманах. - №736 от 1 мая 2015 года. - http://lebed.com/2015/art6693.htm

Соціально-комунікативний дискурс літературно-художнього процесу// Актуальні проблеми літературознавчої термінології. Матеріали конференції. - Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2015.

Видання наукової монографії

Две эпохи: монография / А.Л.Глотов. - Острог, 2015. - 376 с.

Филологические очерки / А.Л.Глотов. - Острог, 2015. - 316 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksandr.hlotov@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну