Данилюк Наталя Миколаївна,

викладач
Данилюк Наталя Миколаївна

https://goo.gl/krDd84

QA
Резюме
Освіта

1.     Національний університет “Острозька академія”.

Економічний факультет, напрям підготовки “Економіка і підприємництво”, диплом бакалавра з відзнакою (2008 р.), присвоєна кваліфікація – бакалавр з фінансів.

2.     Національний університет “Острозька академія”

Економічний факультет, спеціальність Фінанси, диплом магістра з відзнакою (2009 р.), присвоєна кваліфікація – магістр з фінансів.

3.     Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, диплом спеціаліста про перепідготовку (2011 р.), присвоєна кваліфікація – вчитель математики.

Досвід роботи

1. ТОВ “Комерційний банк ДЕЛЬТА – інспектор кредитний сектору продажу відділу розвитку бізнесу Рівненського відділення - з вересня до листопада 2008 р.

2. Національний університет Острозька академія – фахівець І категорії по зв’язках з громадськістю Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання - з вересня 2009 р. до жовтня 2017 р.

3. Національний університет Острозька академія – провідний фахівець Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання - з жовтня 2017 р. до листопада 2017 р.

4. Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – навчання в аспірантурі денної форми за спеціальністю 051 Економіка з 01 жовтня 2017 р. по теперішній час.

Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Tetiana Galetska, Natalia Topishko, Ivan Topishko, Natalia Danyliuk, Tetiana Kmytiuk. Implementation Of The Nash Model In The Interaction Of Enterprises. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR). ISSN: 2277-8616, Volume-9, Issue-3, March 2020. pp. 3219-3223 (Scopus).

Natalia Danyliuk, Alla Zhemba, Oleksandr Dyma, Olga Sazonets, Olena Kachan. The Advantages Of Cooperative Game Model In Enterprises Interaction In Vertical Marketing Channels By Varying Small Values Of Parameters Of The Advertising Cost Response Function. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR). ISSN: 2277-8616, Volume-9, Issue-3, March 2020. pp. 108-113 (Scopus).

2019

Опублікування тез доповідей

Автор тез доповіді у збірнику наукових тез XVII Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів "Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації" (м. Острог): "Теоретико-ігрові моделі формування доходів підприємств - учасників маркетингового каналу".

Автор тез доповіді у збірнику матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики" (м. Острог): "Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій при розв’язанні математичних задач економічного змісту".

Опублікування статті

Автор наукової статті у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" (м. Київ): "Формування функції маржинального доходу підприємства" (2017 р.).

Автор наукової статті у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" (м. Київ): "Знаходження рівня сумісних витрат на соціальну рекламу продавця та виробника продукції" (2018 р.).

Автор наукової статті у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" (м. Київ): "Моделювання кооперативної гри виробника і дилера" (2018 р.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Данилюк Н.М. Моделі ділової гри підприємств – учасників маркетингового каналу. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. (Index Copernicus International (Республіка Польща)). 2019. № 2(107). С. 195-200.

Данилюк Н.М. Теоретико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. (INDEX COPERNICUS, EBSCO Publishing, Inc., ResearchBib, Ulrichsweb). 2019. № 12(40). С. 207-212.

Danylyuk, N., Bludova, T., Dyma, O., Kachan, O., Horokhova, O. Implementation of Manufacturer and Reseller Interaction Models, Taking Into Account Advertising Costs. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). (Scopus, Index Copernicus International, Google Scholar, DOAJ, Open J-Gate, BEIESP, The Global Impact Factor (GIF), Research Gate). ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-4, November 2019, рр. 4727-4736.

2018

Опублікування тез доповідей

Автор тез доповіді матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог): "Аналіз факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах".

2017

Опублікування тез доповідей

Співавтор тез доповіді Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління” (м. Полтава): “Математичне моделювання функції прибутку підприємства”.

Співавтор тез доповіді V Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи” (м. Одеса): “Targeting transfer value in the interaction of enterprises in vertical channels of acquisition”.

Автор тез доповіді Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика” (м. Полтава): “Modern game models of interaction between enterprises in vertical sales channels”.

2009

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Використання аналізу активу та пасиву балансу в управлінні підприємством” (2009 р.).

2008

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Забезпечення прибутковості підприємства: теоретичний і практичний аспекти (на прикладі ВАТ “Оболонь”)” (2008 р.).

2006

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічне зростання в Україні” (2006 р.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.ushtyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну