Жук Марія,

Жук Марія
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Zhuk M. Powers Vested with the Public Prosecutor in Criminal Proceedings at the First Instance Court Pursuant to the Effective Laws of Ukraine / M. Zhuk // Journal of Eastern-European Criminal Law (Edited by courtesy of the Criminal Law Departments within the Law Faculties of the West University of Timisoara and the University of Pécs). – № 1/2015. – P. 135-143.

Опублікування статті

Жук М. С. Процесуальний статус співучасників кримінального правопорушення, які не є обвинуваченими (підсудними), в аспекті меж судового розгляду / М. С. Жук // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право», 2015. – № 35.

Zhuk M. Institute of scope of a trial in the criminal proceedings in Ukraine: from origination to the establishment of soviet power in Ukraine / M. Zhuk // Право і суспільство. – 2015. – № 6.

Сенчак І. І., Жук М. С. Зміна обвинувачення у суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 р. – С. 212-214.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сенчак І. І., Жук М. С. Зміна обвинувачення у суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 р.

Жук М. С. Зміна правової кваліфікації кримінального правопорушення у судовому провадженні в першій інстанції / Щорічна наукова викладацько-студентська конференція НаУ «ОА» «Дні науки» (Острог, 16-25 березня 2015 р.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.zhuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну