Данилюк Наталя Миколаївна,

викладач
Данилюк Наталя Миколаївна

https://goo.gl/krDd84

QA
Резюме
Освіта

1.     Національний університет “Острозька академія”.

Економічний факультет, напрям підготовки “Економіка і підприємництво”, диплом бакалавра з відзнакою (2008 р.), присвоєна кваліфікація – бакалавр з фінансів.

2.     Національний університет “Острозька академія”

Економічний факультет, спеціальність Фінанси, диплом магістра з відзнакою (2009 р.), присвоєна кваліфікація – магістр з фінансів.

3.     Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, диплом спеціаліста про перепідготовку (2011 р.), присвоєна кваліфікація – вчитель математики.

Досвід роботи

1. ТОВ “Комерційний банк ДЕЛЬТА – інспектор кредитний сектору продажу відділу розвитку бізнесу Рівненського відділення - з вересня до листопада 2008 р.

2. Національний університет Острозька академія – фахівець І категорії по зв’язках з громадськістю Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання - з вересня 2009 р. до жовтня 2017 р.

3. Національний університет Острозька академія – провідний фахівець Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання - з жовтня 2017 р. до листопада 2017 р.

4. Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – навчання в аспірантурі денної форми за спеціальністю 051 Економіка з 01 жовтня 2017 р. по теперішній час.

Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" (м. Київ): "Знаходження рівня сумісних витрат на соціальну рекламу продавця та виробника продукції" (2018 р.).

Автор наукової статті у збірнику наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" (м. Київ): "Моделювання кооперативної гри виробника і дилера" (2018 р.).

Опублікування тез доповідей

Автор тез доповіді матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог): "Аналіз факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах".

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті у збірнику наукових праць “Моделювання та інформаційні системи в економіці” (м. Київ): “Формування функції маржинального доходу підприємства” (2017 р.).

Опублікування тез доповідей

Співавтор тез доповіді Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління” (м. Полтава): “Математичне моделювання функції прибутку підприємства”.

Співавтор тез доповіді V Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи” (м. Одеса): “Targeting transfer value in the interaction of enterprises in vertical channels of acquisition”.

Автор тез доповіді Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика” (м. Полтава): “Modern game models of interaction between enterprises in vertical sales channels”.

2009

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Використання аналізу активу та пасиву балансу в управлінні підприємством” (2009 р.).

2008

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Забезпечення прибутковості підприємства: теоретичний і практичний аспекти (на прикладі ВАТ “Оболонь”)” (2008 р.).

2006

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Автор наукової статті, опублікованої у збірнику “Студентські наукові записки: серія “Економіка” (м. Острог): “Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічне зростання в Україні” (2006 р.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.ushtyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну