Філіп'єв Артем,

Філіп'єв Артем
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Филипьев А. А. Соглашение о выборе права в международном частном праве Украины и Европейского Союза / Филипьев А.А. //PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . - 2015. - /27. – 28. február 2015 /. - С. 53-55

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Філіп'єв А.О. Проблеми обмеження автономії волі у МПрП України в світлі конфлікту України та РФ. // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 16-25 березня 2015 р.)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: artem.filipiev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну