Клебан Юрій Вікторович,

зав. відділу ІТ НБ
Клебан Юрій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

2004-2009 - Національний університет "Острозька академія", спеціаліст економічної кібернетики

2008-2010 - КА "Шаг", Рівненська філія, розробка програмного забезпечення

2010-2012 - ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана", магістр економічної кібернетики

Наукова робота
2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Оцінка якості освітньої та наукової роботи науково-педагогічного персоналу університету / [Клебан Ю.В.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Врахування індексів цитування в оцінці якості наукової роботи університету / {Клебан Ю. В.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

Опублікування статті

Клебан Ю.В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу //Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.

Опублікування тез доповідей

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

2011

Опублікування статті

Клебан Ю. В. Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — C. 149—161.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuriy.kleban@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну