Яремчук Віталій Петрович,

д.і.н., проф., професор
Яремчук Віталій Петрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

конференція "Волинь повстанська"

Рецензування монографій

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

секретар спецради

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

20 статей

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук В. [рец. на] Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія. – Т.: Підручники і посібники, 2016. – 480 с.// Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2016. – Вип. 3-4. – С. 144 – 146. Yaremchuk V. [Review on:] Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 c. Galicja. Studia i materiały. 2017. Nr. 3. S. 441–446.

Опублікування статті

Яремчук В. Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні// Scriptorium nostrum. – 2017. – № 2 (8). – С. 130 – 138.

2016

Видання наукової монографії

Яремчук В. Історик і Влада. Колективна монографія. - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 543 с. (у співавторстві)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Яремчук В. П. Доповідь на Міжнародній науковій конференції до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського" (Острог, 17 вересня 2016 р.). Тема доповіді: "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин"

Яремчук В. П. Доповідь на VІІ-ій міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 27-28 вересня 2016 р.). Тема доповіді:"Політичні чинники в українській зарубіжній історіографії"

Опублікування статті

Яремчук В. Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від актуальної політики// Historia. Ciągłość i zmiana: Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 447 – 461.

Яремчук В. П. Політичні чинники в українській закордонній історіографії// Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р., м. Острог. - Острог, 2016. - С. 115 - 117.

Яремчук В. П. "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин// Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р.). - Острог, 2016. - С. 206 - 208.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitalii.yaremchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну